Home कथा रक्षाबंधन

रक्षाबंधन

by Patiljee
1283 views
रक्षाबंधन

समीर तुला किती वेळा सांगितले आहे बाबांसोबत असे बोलत जाऊ नकोस. तू जरी पुण्यात शिकत असलास तरी तुझे शब्द त्यांच्या मनावर घाव करतात आणि मग त्यांचा बिपी वाढतो. माहित आहे ना ते कसे अस्वस्थ होतात? (स्मिता थोडे रागात पण समजूतदार पणाने म्हणाली) अग ताई हो माहित आहे मला, मी नेहमीच त्यांचे ऐकतो पण तरी सुद्धा त्यांचे सारखे तेच तेच चालू असते.

समीर अभ्यास कर, समीर झाला का अभ्यास, किती अभ्यास झाला किती बाकी आहे? नुसता अभ्यास आणि अभ्यास बस. कधी मायेने विचारणार सुद्धा नाहीस की बाळा कसा आहेस? जेवलास का? सर्व ठीक आहे ना? वसतिगृहात राहतो आहेस पण कशाची गरज तर नाही ना तुला? अग तायडे प्रत्येक वेळी वर्गात पहिला येतो. मलाही माहित आहे माझा फोकस काय आहे. तरीसुद्धा त्यांचे सारखे तेच तेच बोलणे असते.

अरे बाळा, बाबा आहेत ते आपले त्यांना आपली काळजी आहेच, फरक एवढाच आहे की ते कधी दाखवून देत नाहीत. आता हेच बघ ना तुला मागच्या वर्षी त्यांनी एक प्रॉमिस केलं होतं की पुढच्या वर्षी ते तुला नवीन बाईक घेऊन देणार आहेत पण खूप मेहनत करून, दिवसरात्र काम करून अखेर त्यांनी पैसे जमवले. रक्षाबंधन दिवशी तुला तुझी नवीन गाडी मिळणार.

तायडे गप्प हा गप्प मला माहित आहे सर्व, बाबांना पैसे कमी पडत होते म्हणून तूच पैसे भरलेस आणि गाडी बुक केलीस. आई कडून मलाही बातम्या येतात. (दोघेही हसू लागले)

आज रक्षाबंधन म्हणून समीर पुण्यावर सकाळच्या बसने निघाला. खरतर तर ही बस अपेक्षेपेक्षा जास्तच गर्दीने भरली होती. पण लवकरात लवकर घरी जायचं आहे ह्या भावनेने तो वर चढला. कितीतरी महिन्यांनी आज ताईला पाहणार म्हणून तो खूप जास्त खुश होता. आई बाबा पेक्षा सुद्धा ताईने त्याला जास्त जीव लावला होता. म्हणून नेहमीच तो आया ताईंच्या जवळ जास्त असायचा.

आज रक्षाबंधन आहे आणि ताई मला ओवाळणार मग मी तिला पॉकेट मनी मधून साठवलेल्या पैशातून आणलेला छानसा पांढऱ्या रंगाचा पंजाबी ड्रेस देणार. पण हे फक्त ह्या वर्षी, पुढच्या वर्षी जेव्हा जॉबला लागेल तेव्हा पहिल्या पगारातून सर्वात सुंदर वस्तू मी माझ्या तायडी साठी घेणार असे त्याच्या मनात चालूच होते.

तो घरी पोहोचला तर घरात खूप गर्दी जमा झाली. काय झालं नक्की? एवढे लोक का आलेत? माझ्या ताईला तर काही झाले नाही ना? की बाबांना हृदयविकाराचा झटका तर आला नाही की आईला काय झालं? अशा असंख्य प्रश्नांनी त्याचे डोकं भंडावून सोडले. समोर पाहिले तर एक मृतदेह पांढऱ्या कपड्यात गुंडाळला होता. आता मात्र तो खूप घाबरुन गेला.

पण जवळ जाऊन पाहिलं तर तो मृतदेह त्याचाच होता. बाजूला ताई मोठ्या आकांताने रडत होती, बाबा तर फक्त गप्प राहून डोळ्यांनी न अनुभवणार क्षण सुद्धा पाहत होते.

रक्षाबंधन

समीर ज्या गाडीतून घरी येत होता त्या गाडीचा मोठा अपघात झाला होता. ह्या अपघातात ६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात समीर सुद्धा होता. त्याचे ते मेलेले शरीर, ताईचे रडणे आणि आई बाबांचे आश्रु तो पाहत तर होता, मोठ्या आकांताने ओरडत सुद्धा होता पण त्याचा आवाज मात्र कुणाला ऐकूच येत नव्हता. फक्त ताईचे वाक्य कानावर पडत होते बाळा असा कसा रे गेलास, आता ही राखी मी कुणाला बांधणार? दरवर्षी येणाऱ्या रक्षाबंधनाला मी कुणाला ओवळणार?

समाप्त

मराठी कथा वाचायची आवड असेल तर पाटीलजी लिखित ह्या कथा सुद्धा वाचा.

कथेचे सर्व अधिकार लेखकाधिन आहेत, लेखकाच्या नावासोबत कथा शेअर करायला हरकत नाही.

लेखक : पाटीलजी (आवरे उरण)

Please follow and like us:

Related Articles

264 comments

KiaValty February 25, 2022 - 4:58 pm Reply
PaulValty February 26, 2022 - 2:45 pm Reply
MarkValty February 26, 2022 - 10:50 pm Reply
PaulValty February 27, 2022 - 5:45 pm Reply
AmyValty March 17, 2022 - 12:49 pm Reply
LisaValty March 17, 2022 - 6:15 pm Reply
YonValty March 19, 2022 - 8:17 am Reply
MaryValty March 19, 2022 - 10:25 pm Reply
TedValty March 20, 2022 - 4:24 am Reply
WimValty March 20, 2022 - 12:55 pm Reply
AlanValty March 22, 2022 - 9:01 am Reply
AshValty March 23, 2022 - 7:46 pm Reply
BooValty March 25, 2022 - 10:24 am Reply
BooValty March 26, 2022 - 9:25 am Reply
TeoValty March 29, 2022 - 3:17 pm Reply
JoeValty March 29, 2022 - 6:30 pm Reply
YonValty March 29, 2022 - 8:12 pm Reply
JoeValty March 29, 2022 - 10:42 pm Reply
KimValty March 29, 2022 - 11:34 pm Reply
ZakValty March 30, 2022 - 3:33 am Reply
IvyValty March 30, 2022 - 3:37 am Reply
JudyValty March 30, 2022 - 3:40 am Reply
JimValty March 30, 2022 - 5:56 am Reply
SamValty March 30, 2022 - 6:56 am Reply
AlanValty March 30, 2022 - 10:55 am Reply
PaulValty March 30, 2022 - 7:34 pm Reply
KimValty March 30, 2022 - 8:09 pm Reply
AmyValty March 30, 2022 - 11:32 pm Reply
ZakValty March 30, 2022 - 11:40 pm Reply
YonValty March 31, 2022 - 12:01 am Reply
AmyValty March 31, 2022 - 6:26 am Reply
JimValty March 31, 2022 - 9:41 am Reply
AnnaValty March 31, 2022 - 11:22 am Reply
EvaValty March 31, 2022 - 8:01 pm Reply
AmyValty March 31, 2022 - 11:58 pm Reply
MiaValty April 1, 2022 - 1:15 am Reply
AlanValty April 1, 2022 - 2:18 am Reply
KimValty April 1, 2022 - 2:34 am Reply
KimValty April 1, 2022 - 5:16 am Reply
JimValty April 1, 2022 - 12:29 pm Reply
SamValty April 1, 2022 - 8:06 pm Reply
JudyValty April 2, 2022 - 8:02 am Reply
NickValty April 2, 2022 - 5:17 pm Reply
AlanValty April 2, 2022 - 5:52 pm Reply
JimValty April 2, 2022 - 8:16 pm Reply
AnnaValty April 3, 2022 - 2:18 am Reply
JudyValty April 3, 2022 - 4:29 am Reply
JoeValty April 3, 2022 - 9:03 am Reply
JackValty April 3, 2022 - 9:30 am Reply
SamValty April 3, 2022 - 10:32 am Reply
KimValty April 3, 2022 - 6:34 pm Reply
JoeValty April 3, 2022 - 6:52 pm Reply
NickValty April 3, 2022 - 8:19 pm Reply
MiaValty April 3, 2022 - 8:48 pm Reply
IvyValty April 3, 2022 - 10:38 pm Reply
SamValty April 4, 2022 - 6:48 am Reply
JackValty April 4, 2022 - 7:31 am Reply
JackValty April 4, 2022 - 10:35 am Reply
KimValty April 4, 2022 - 6:38 pm Reply
JackValty April 4, 2022 - 7:48 pm Reply
JackValty April 5, 2022 - 12:53 am Reply
AmyValty April 5, 2022 - 1:35 am Reply
AlanValty April 5, 2022 - 1:48 am Reply
SamValty April 5, 2022 - 5:08 am Reply
AlanValty April 5, 2022 - 12:03 pm Reply
NickValty April 5, 2022 - 6:33 pm Reply
AmyValty April 6, 2022 - 7:14 am Reply
AmyValty April 6, 2022 - 9:23 am Reply
JaneValty April 6, 2022 - 12:25 pm Reply
JackValty April 6, 2022 - 12:34 pm Reply
JimValty April 6, 2022 - 4:36 pm Reply
JaneValty April 6, 2022 - 9:11 pm Reply
EvaValty April 6, 2022 - 9:17 pm Reply
AlanValty April 6, 2022 - 9:40 pm Reply
AmyValty April 7, 2022 - 3:51 am Reply
AlanValty April 7, 2022 - 9:20 am Reply
IvyValty April 7, 2022 - 9:02 pm Reply
CarlValty April 7, 2022 - 11:31 pm Reply
AnnaValty April 8, 2022 - 7:38 am Reply
AmyValty April 8, 2022 - 10:51 pm Reply
PaulValty April 8, 2022 - 11:49 pm Reply
AnnaValty April 9, 2022 - 6:10 am Reply
CarlValty April 9, 2022 - 9:14 am Reply
SamValty April 10, 2022 - 4:16 am Reply
JudyValty April 10, 2022 - 5:28 am Reply
CarlValty April 10, 2022 - 6:18 am Reply
JimValty April 10, 2022 - 7:30 am Reply
EvaValty April 10, 2022 - 11:06 am Reply
IvyValty April 10, 2022 - 12:27 pm Reply
KimValty April 10, 2022 - 2:03 pm Reply
SamValty April 10, 2022 - 2:07 pm Reply
JackValty April 11, 2022 - 12:51 am Reply
KimValty April 11, 2022 - 7:33 am Reply
EvaValty April 11, 2022 - 9:49 am Reply
AlanValty April 11, 2022 - 11:47 am Reply
JudyValty April 11, 2022 - 12:03 pm Reply
JimValty April 11, 2022 - 4:07 pm Reply
JimValty April 11, 2022 - 8:37 pm Reply
AmyValty April 11, 2022 - 9:11 pm Reply
JoeValty April 11, 2022 - 9:41 pm Reply
SamValty April 11, 2022 - 11:50 pm Reply
EvaValty April 12, 2022 - 12:13 am Reply
JoeValty April 12, 2022 - 12:52 am Reply
WimValty April 12, 2022 - 7:15 am Reply
JackValty April 12, 2022 - 8:43 am Reply
JackValty April 12, 2022 - 11:04 am Reply
AnnaValty April 12, 2022 - 9:47 pm Reply
JudyValty April 12, 2022 - 11:08 pm Reply
CarlValty April 12, 2022 - 11:29 pm Reply
AlanValty April 13, 2022 - 1:37 am Reply
EvaValty April 13, 2022 - 4:42 am Reply
NickValty April 13, 2022 - 4:44 am Reply
KimValty April 13, 2022 - 5:39 pm Reply
JudyValty April 13, 2022 - 6:16 pm Reply
JoeValty April 14, 2022 - 5:36 am Reply
KimValty April 14, 2022 - 11:28 am Reply
SamValty April 14, 2022 - 1:40 pm Reply
KimValty April 14, 2022 - 8:30 pm Reply
KimValty April 14, 2022 - 11:47 pm Reply
JimValty April 15, 2022 - 4:23 am Reply
CarlValty April 15, 2022 - 5:12 am Reply
JackValty April 15, 2022 - 5:49 am Reply
JackValty April 15, 2022 - 7:20 am Reply
JudyValty April 15, 2022 - 12:17 pm Reply
EvaValty April 15, 2022 - 4:29 pm Reply
JoeValty April 15, 2022 - 5:27 pm Reply
AnnaValty April 15, 2022 - 8:10 pm Reply
JudyValty April 15, 2022 - 11:03 pm Reply
AmyValty April 16, 2022 - 12:56 am Reply
JoeValty April 16, 2022 - 5:03 am Reply
SueValty April 17, 2022 - 7:33 am Reply
JudyValty April 17, 2022 - 12:35 pm Reply
AmyValty April 17, 2022 - 2:04 pm Reply
IvyValty April 17, 2022 - 3:54 pm Reply
JackValty April 17, 2022 - 4:20 pm Reply
AlanValty April 18, 2022 - 5:10 am Reply
JoeValty April 18, 2022 - 6:51 am Reply
KimValty April 18, 2022 - 11:29 am Reply
SamValty April 19, 2022 - 1:31 am Reply
PaulValty April 19, 2022 - 12:05 pm Reply
AlanValty April 19, 2022 - 4:46 pm Reply
BooValty April 19, 2022 - 4:59 pm Reply
NickValty April 19, 2022 - 6:33 pm Reply
SamValty April 19, 2022 - 10:42 pm Reply
KimValty April 20, 2022 - 1:19 am Reply
JoeValty April 20, 2022 - 3:26 am Reply
JackValty May 2, 2022 - 12:09 pm Reply
EvaValty May 3, 2022 - 12:07 am Reply
SamValty May 3, 2022 - 12:39 am Reply
JoeValty May 3, 2022 - 1:48 am Reply
CarlValty May 3, 2022 - 7:01 pm Reply
JimValty May 3, 2022 - 11:34 pm Reply
AmyValty May 4, 2022 - 9:23 am Reply
AnnaValty May 4, 2022 - 12:45 pm Reply
AnnaValty May 4, 2022 - 1:39 pm Reply
CarlValty May 4, 2022 - 2:36 pm Reply
AmyValty May 4, 2022 - 7:08 pm Reply
JimValty May 4, 2022 - 9:03 pm Reply
MarkValty May 4, 2022 - 9:46 pm Reply
JudyValty May 5, 2022 - 2:16 am Reply
JoeValty May 5, 2022 - 3:39 am Reply
NickValty May 5, 2022 - 5:15 am Reply
SamValty May 5, 2022 - 11:53 am Reply
AmyValty May 5, 2022 - 1:14 pm Reply
AnnaValty May 5, 2022 - 1:46 pm Reply
SamValty May 5, 2022 - 2:47 pm Reply
JoeValty May 5, 2022 - 3:10 pm Reply
KimValty May 5, 2022 - 3:50 pm Reply
EvaValty May 5, 2022 - 5:40 pm Reply
JimValty May 5, 2022 - 6:28 pm Reply
JackValty May 6, 2022 - 1:59 am Reply
AmyValty May 6, 2022 - 7:29 am Reply
EvaValty May 6, 2022 - 1:04 pm Reply
EvaValty May 6, 2022 - 6:39 pm Reply
AlanValty May 6, 2022 - 6:57 pm Reply
NickValty May 7, 2022 - 2:51 am Reply
JudyValty May 7, 2022 - 3:46 pm Reply
NickValty May 7, 2022 - 3:52 pm Reply
UgoValty May 7, 2022 - 5:52 pm Reply
JudyValty May 7, 2022 - 7:26 pm Reply
JoeValty May 7, 2022 - 7:51 pm Reply
JackValty May 8, 2022 - 9:35 am Reply
EvaValty May 8, 2022 - 12:00 pm Reply
SamValty May 8, 2022 - 5:35 pm Reply
SueValty May 8, 2022 - 7:38 pm Reply
CarlValty May 8, 2022 - 8:46 pm Reply
JimValty May 9, 2022 - 1:10 am Reply
IvyValty May 9, 2022 - 2:44 am Reply
SamValty May 9, 2022 - 8:43 am Reply
JimValty May 10, 2022 - 2:56 am Reply
AshValty May 10, 2022 - 8:02 am Reply
WimValty May 10, 2022 - 8:40 am Reply
JackValty May 10, 2022 - 10:37 pm Reply
JackValty May 11, 2022 - 7:10 am Reply
SamValty May 11, 2022 - 9:49 am Reply
EvaValty May 11, 2022 - 10:39 am Reply
AmyValty May 11, 2022 - 10:45 am Reply
AmyValty May 11, 2022 - 11:39 am Reply
AlanValty May 11, 2022 - 2:57 pm Reply
EvaValty May 11, 2022 - 4:53 pm Reply
CarlValty May 11, 2022 - 8:17 pm Reply
EvaValty May 12, 2022 - 3:59 am Reply
AnnaValty May 12, 2022 - 7:40 am Reply
AlanValty May 12, 2022 - 4:21 pm Reply
AmyValty May 12, 2022 - 10:46 pm Reply
JudyValty May 12, 2022 - 11:18 pm Reply
KimValty May 13, 2022 - 8:07 am Reply
MaryValty May 13, 2022 - 11:00 am Reply
AnnaValty May 13, 2022 - 1:39 pm Reply
AlanValty May 13, 2022 - 3:22 pm Reply
JoeValty May 13, 2022 - 11:34 pm Reply
JackValty May 13, 2022 - 11:36 pm Reply
AlanValty May 13, 2022 - 11:42 pm Reply
MiaValty May 15, 2022 - 1:30 am Reply
AnnaValty May 15, 2022 - 2:29 am Reply
JimValty May 15, 2022 - 10:46 am Reply
EvaValty May 15, 2022 - 3:01 pm Reply
JudyValty May 15, 2022 - 3:44 pm Reply
EvaValty May 15, 2022 - 6:00 pm Reply
AmyValty May 15, 2022 - 9:58 pm Reply
AlanValty May 15, 2022 - 11:59 pm Reply
MaryValty May 16, 2022 - 9:56 am Reply

Leave a Comment

Shares
error: तुम्ही कंटेंट कॉपी करू शकत नाही अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल