Home कथा मी चप्पल बोलत आहे

मी चप्पल बोलत आहे

by Patiljee
526 views

माझा मालक एक मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्माला आलाय म्हणून त्याला खर तर माझी किंमत कळली आहे. म्हणून तो मला नवीन घेतल्यापासून माझा वापर करत आहे. एखाद्या श्रीमंताच्या पायात गेले असते तर कदाचित धूळ खात बसले असते. पण तरीही माझ्या मनातील काही गोष्टी आहेत त्या आज मी तुमच्यापुढे मांडत आहे. माझा रंग तसा साधारण पांढरा आणि निळ्या दोन पट्ट्या बस इतकीच माझी ओळख.

आज माझा मालक मार्केट मध्ये जातो आणि एका साधारण चपलांच्या दुकानात जाऊन खूप चपला पाहिल्यानंतर त्याने माझी निवड केली. आता माझी निवड का केली असावी या दुकानात पैशाची खूप घासाघीस केल्यानंतर थोड्या कमी किमतीत मी त्याला मिळाले, घरी आल्यावर त्याने मला म्हणजेच चपलेला आपल्या घरातील सर्व सदस्यांना दाखवली सर्वांना मी खूप आवडले.

त्यानंतर रात्री मालकाचे जेवण झाल्यानंतर मला पायात चढवून तो कुठेतरी निघाला, माहीत नाही पण आनंदात होता. थोडा वेळ चालल्यानंतर एका घोळक्यात शिरला त्याने कोणाला हाय केले तर कोणाला शिवी देऊन हाय केले. हीच पद्धत मध्यमवर्गीयां मध्ये एकमेकांना भेटण्यासाठी असते, स्पेशल तरुणांमध्ये चालते. सगळेजण एका ठिकाणी बसल्यानंतर “भाई नवीन चप्पल घेतलीस पार्टी कधी देणार” या वाक्यावर सगळा ग्रुप हसला आणि माझा मालक घरी जायला निघाला. जाताना थोडी घेतली होती, म्हणून चालताना पाय एकमेकांत गुंतत होते.

मला अजूनही कळले नाही की लोक पितात कशासाठी, म्हणजे पिऊन मिळते तरी काय? पुन्हा पिताना तोंड वाकडे तिकडे करायचे आणि प्यायची, याला काय अर्थ आहे? जाऊदे हे व्याकरण समजण्या पलीकडचे आहे. मालक घरासमोर आला मला पायातून काढले आणि घरात शिरला घरातून थोडीफार बाचाबाची झाली असे आवाज येत होते पण कदाचित ते रोजचेच असावे.

दुसऱ्या दिवशी मालक मला पायात चढवून पुन्हा कुठे तरी निघाला, विचार केला कुठे बर जात असेल? तर शेतावर यांची स्वारी येऊन थांबली. मला बांधावर काढून हा माणूस शेतातील काम करायला निघून गेला. दिवसभर थकून घरी आला. मला बाहेर काढलं आणि आघोळीला गेला असे करता करता जवळ जवळ महिना झाला. त्याचा रोजचा नित्यक्रम चालूच होता. आणि रोज तो येताना जाताना मला पायात घातल्याशिवाय बाहेर पडत नसे. कधी शेतावर तर कधी भाजी आणायला तर कधी मटण तर कधी आणखी काही पण मला पायात घातल्याशिवाय तो बाहेर पडत नसे. मला वाटले की याला आता माझी खूप सवय झाली आहे हा माणूस माझ्याशिवाय राहूच शकत नाही?

पण एक दिवस सांगायची गोष्ट म्हणजे माझा मालक मला पायात घालून कुठेतरी बाहेर जाण्यासाठी घरातून निघाला, वाटले शेतावर जात असेल तर नाही तो एका मंदिरात चालला होता. म्हणजे रस्त्यात त्याने हार आणि नारळ घेतला आणि निघाला मंदिराच्या पायऱ्या चढणार इतक्यात त्याच्यासमोर एक भिकारी आला म्हणाला साहेब काहीतरी खायला द्या हो सकाळपासून काहीच खाल्ले नाही, पण माझ्या मालकाकडे ही तेव्हा पैसे नव्हते. त्याने पहिले इतक्या रणरणत्या उन्हात ही हा भिकारी बिना चपलेने उभा आहे. याच्या पायाला चटका नसेल का बसत, म्हणून माझ्या मालकाने चप्पल काढून थोडा जमिनीवर पाय ठेवला आणि जोराचा चटका पायाला लागला. माझे मालक थोडा विचार करत तिथेच पायरीवर बसले हातात नारळ होता तो त्या भिकाऱ्याला दिला. खिशात दहा रुपये होते ते ही दिले आणि पायातील चप्पल ही काढून दिली.

देव काय नारळ खाणार नाही त्यापेक्षा हा भिकारी तरी खाईल आणि चप्पल काय उद्या पगार होईल तेव्हा घेऊन नवीन, पण हा भिकारी याला रोजचे खायचे वांदे तर हा चप्पल कुठून घेणार? आणि म्हणून माझ्या मालकाने मला त्या भिकाऱ्याला सुपूर्त केली, खरंच माझा मालक जरी पैशाने श्रीमंत नसला तरी मनाने खूप श्रीमंत होता त्याची आठवण मला आता रोजच येईल. चला आता जाते मी ह्या भिकारी असलेल्या माणसाच्या पायात. मला कसले काय भिकारी, मला सर्व सारखेच. चला भेटते तुम्हाला काही दिवसांनी परत.

लेखन : पाटीलजी

Please follow and like us:

Related Articles

1,173 comments

PaulValty December 2, 2021 - 1:11 am Reply
WimValty December 2, 2021 - 7:12 am Reply
ZakValty December 2, 2021 - 9:39 am Reply
TeoValty December 2, 2021 - 10:12 am Reply
BooValty December 2, 2021 - 10:59 am Reply
YonValty December 2, 2021 - 1:28 pm Reply
JudyValty December 2, 2021 - 6:22 pm Reply
MarkValty December 2, 2021 - 10:59 pm Reply
UgoValty December 3, 2021 - 1:38 am Reply
YonValty December 3, 2021 - 3:16 pm Reply
MaryValty December 3, 2021 - 5:41 pm Reply
AshValty December 3, 2021 - 6:14 pm Reply
BooValty December 4, 2021 - 3:23 am Reply
TeoValty December 4, 2021 - 7:31 am Reply
AmyValty December 4, 2021 - 6:04 pm Reply
ZakValty December 4, 2021 - 11:49 pm Reply
CarlValty December 5, 2021 - 2:50 am Reply
PaulValty December 5, 2021 - 4:38 am Reply
MaryValty December 5, 2021 - 5:45 am Reply
LisaValty December 5, 2021 - 10:25 am Reply
JudyValty December 5, 2021 - 12:27 pm Reply
TedValty December 5, 2021 - 5:00 pm Reply
LisaValty December 5, 2021 - 10:26 pm Reply
BooValty December 5, 2021 - 11:57 pm Reply
KiaValty December 6, 2021 - 12:48 am Reply
TedValty December 6, 2021 - 5:42 am Reply
YonValty December 6, 2021 - 7:51 am Reply
TeoValty December 6, 2021 - 11:37 am Reply
KiaValty December 6, 2021 - 3:50 pm Reply
JudyValty December 7, 2021 - 8:49 am Reply
PaulValty December 7, 2021 - 11:26 am Reply
WimValty December 7, 2021 - 5:21 pm Reply
CarlValty December 7, 2021 - 7:46 pm Reply
TedValty December 7, 2021 - 9:31 pm Reply
AmyValty December 8, 2021 - 4:35 am Reply
BooValty December 8, 2021 - 5:32 pm Reply
BooValty December 8, 2021 - 11:58 pm Reply
YonValty December 9, 2021 - 12:06 am Reply
CarlValty December 9, 2021 - 5:01 am Reply
UgoValty December 9, 2021 - 5:31 am Reply
WimValty December 9, 2021 - 8:42 pm Reply
MaryValty December 10, 2021 - 1:07 am Reply
AshValty December 10, 2021 - 1:37 am Reply
KiaValty December 10, 2021 - 5:21 am Reply
TeoValty December 10, 2021 - 11:28 am Reply
AshValty December 11, 2021 - 3:56 am Reply
MarkValty December 11, 2021 - 5:38 am Reply
LisaValty December 11, 2021 - 12:41 pm Reply
CarlValty December 11, 2021 - 2:42 pm Reply
JudyValty December 11, 2021 - 6:04 pm Reply
YonValty December 11, 2021 - 6:43 pm Reply
MaryValty December 11, 2021 - 8:14 pm Reply
CarlValty December 11, 2021 - 11:50 pm Reply
AmyValty December 12, 2021 - 3:12 am Reply
BooValty December 12, 2021 - 6:32 am Reply
KiaValty December 12, 2021 - 8:48 am Reply
UgoValty December 12, 2021 - 2:33 pm Reply
YonValty December 12, 2021 - 6:06 pm Reply
BooValty December 12, 2021 - 6:53 pm Reply
TeoValty December 12, 2021 - 7:37 pm Reply
UgoValty December 12, 2021 - 8:25 pm Reply
TedValty December 12, 2021 - 9:45 pm Reply
WimValty December 12, 2021 - 10:40 pm Reply
ZakValty December 12, 2021 - 11:16 pm Reply
JudyValty December 12, 2021 - 11:24 pm Reply
PaulValty December 13, 2021 - 5:10 am Reply
MarkValty December 13, 2021 - 3:35 pm

[url=https://amoxil.monster/]augmentin 375 price india[/url]

Reply
LisaValty December 14, 2021 - 4:25 am Reply
MaryValty December 14, 2021 - 7:44 pm Reply
UgoValty December 14, 2021 - 9:42 pm Reply
PaulValty December 14, 2021 - 10:56 pm Reply
AshValty December 15, 2021 - 4:38 am Reply
KiaValty December 15, 2021 - 5:26 am Reply
MarkValty December 15, 2021 - 3:30 pm Reply
WimValty December 15, 2021 - 4:16 pm Reply
ZakValty December 15, 2021 - 5:11 pm Reply
CarlValty December 16, 2021 - 3:13 am Reply
BooValty December 16, 2021 - 12:11 pm Reply
TeoValty December 16, 2021 - 12:42 pm Reply
PaulValty December 17, 2021 - 2:29 am Reply
YonValty December 17, 2021 - 10:16 am Reply
ZakValty December 17, 2021 - 5:04 pm Reply
WimValty December 18, 2021 - 3:14 am Reply
CarlValty December 18, 2021 - 5:13 am Reply
TedValty December 18, 2021 - 2:52 pm Reply
TeoValty December 18, 2021 - 5:40 pm Reply
JudyValty December 18, 2021 - 11:52 pm Reply
UgoValty December 19, 2021 - 4:41 pm Reply
LisaValty December 19, 2021 - 6:10 pm Reply
JudyValty December 19, 2021 - 6:26 pm Reply
KiaValty December 20, 2021 - 1:05 am Reply
ZakValty December 20, 2021 - 1:39 am Reply
AshValty December 20, 2021 - 3:07 am Reply
KiaValty December 20, 2021 - 9:55 am Reply
CarlValty December 20, 2021 - 10:21 am Reply
LisaValty December 20, 2021 - 2:39 pm Reply
MaryValty December 20, 2021 - 4:24 pm Reply
YonValty December 20, 2021 - 7:37 pm Reply
TeoValty December 21, 2021 - 12:21 pm Reply
PaulValty December 22, 2021 - 1:49 am Reply
MaryValty December 22, 2021 - 3:35 am Reply
TedValty December 22, 2021 - 8:17 am Reply
AmyValty December 22, 2021 - 9:09 am Reply
UgoValty December 22, 2021 - 11:21 am Reply
MarkValty December 22, 2021 - 12:31 pm Reply
KiaValty December 23, 2021 - 12:03 am Reply
UgoValty December 23, 2021 - 5:23 am Reply
BooValty December 23, 2021 - 5:27 am Reply
WimValty December 23, 2021 - 11:07 am Reply
PaulValty December 23, 2021 - 2:04 pm Reply
ZakValty December 24, 2021 - 1:32 am Reply
AshValty December 24, 2021 - 3:06 pm Reply
YonValty December 24, 2021 - 5:42 pm Reply
LisaValty December 24, 2021 - 9:52 pm Reply
KiaValty December 24, 2021 - 10:24 pm Reply
CarlValty December 25, 2021 - 1:14 am Reply
MarkValty December 25, 2021 - 9:00 am Reply
MarkValty December 25, 2021 - 7:56 pm Reply
UgoValty December 25, 2021 - 8:19 pm Reply
AshValty December 25, 2021 - 10:44 pm Reply
LisaValty December 26, 2021 - 3:18 am Reply
AmyValty December 26, 2021 - 4:36 am Reply
BooValty December 26, 2021 - 8:29 am Reply
TeoValty December 26, 2021 - 11:01 am Reply
ZakValty December 26, 2021 - 3:14 pm Reply
LisaValty December 26, 2021 - 11:08 pm Reply
WimValty December 26, 2021 - 11:27 pm Reply
KiaValty December 27, 2021 - 6:42 am Reply
WimValty December 27, 2021 - 10:37 am Reply
TedValty December 27, 2021 - 12:28 pm Reply
MaryValty December 27, 2021 - 9:22 pm Reply
UgoValty December 28, 2021 - 1:01 am Reply
CarlValty December 28, 2021 - 1:43 am Reply
AmyValty December 28, 2021 - 12:26 pm Reply
MaryValty December 28, 2021 - 1:07 pm Reply
JudyValty December 28, 2021 - 7:31 pm Reply
AshValty December 28, 2021 - 10:33 pm Reply
YonValty December 29, 2021 - 12:05 am Reply
UgoValty December 29, 2021 - 1:33 am Reply
YonValty December 29, 2021 - 2:14 am Reply
PaulValty December 29, 2021 - 2:53 am Reply
PaulValty December 29, 2021 - 2:46 pm Reply
LisaValty December 29, 2021 - 3:51 pm Reply
TedValty December 29, 2021 - 9:28 pm Reply
WimValty December 29, 2021 - 10:55 pm Reply
MaryValty December 30, 2021 - 1:41 am Reply
BooValty December 30, 2021 - 2:46 am Reply
LisaValty December 30, 2021 - 3:22 am Reply
MarkValty December 30, 2021 - 5:25 am Reply
KiaValty December 30, 2021 - 6:20 am Reply
AmyValty December 30, 2021 - 7:11 pm Reply
AmyValty December 31, 2021 - 12:34 am Reply
ZakValty December 31, 2021 - 5:15 am Reply
CarlValty December 31, 2021 - 8:52 am Reply
AshValty December 31, 2021 - 10:05 am Reply
BooValty December 31, 2021 - 5:04 pm Reply
PaulValty December 31, 2021 - 7:35 pm Reply
TeoValty January 1, 2022 - 11:23 am Reply
CarlValty January 1, 2022 - 2:57 pm Reply
ZakValty January 1, 2022 - 3:20 pm Reply
YonValty January 1, 2022 - 8:13 pm Reply
MarkValty January 1, 2022 - 8:45 pm Reply
JudyValty January 2, 2022 - 10:03 am Reply
BooValty January 2, 2022 - 3:01 pm Reply
WimValty January 2, 2022 - 3:27 pm Reply
ZakValty January 2, 2022 - 4:51 pm Reply
KiaValty January 2, 2022 - 11:04 pm Reply
UgoValty January 3, 2022 - 1:37 am Reply
AmyValty January 3, 2022 - 4:34 am Reply
MaryValty January 3, 2022 - 12:06 pm Reply
TeoValty January 3, 2022 - 12:53 pm Reply
AshValty January 3, 2022 - 7:41 pm Reply
WimValty January 4, 2022 - 2:44 am Reply
TedValty January 4, 2022 - 5:19 am Reply
LisaValty January 4, 2022 - 5:40 am Reply
UgoValty January 4, 2022 - 7:00 am Reply
KiaValty January 4, 2022 - 11:56 am Reply
YonValty January 4, 2022 - 1:12 pm Reply
BooValty January 4, 2022 - 1:58 pm Reply
LisaValty January 4, 2022 - 6:23 pm Reply
PaulValty January 5, 2022 - 4:24 am Reply
UgoValty January 5, 2022 - 3:58 pm Reply
AshValty January 5, 2022 - 4:42 pm Reply
CarlValty January 5, 2022 - 7:36 pm Reply
KiaValty January 5, 2022 - 8:31 pm Reply
WimValty January 6, 2022 - 6:20 am Reply
MarkValty January 6, 2022 - 7:39 am Reply
PaulValty January 6, 2022 - 8:35 am Reply
TeoValty January 6, 2022 - 9:23 am Reply
AmyValty January 6, 2022 - 12:10 pm Reply
JimNem January 7, 2022 - 9:58 am

Click 1here to see how to get diamonds in cooking fever for free

gh45kkm
This game is a lot more fun when you have as many diamonds as you want.If you enjoy phone games like this you need to check out this link

Reply
WimValty January 7, 2022 - 11:19 am Reply
MaryValty January 7, 2022 - 11:27 am Reply
ZakValty January 7, 2022 - 1:38 pm Reply
WimValty January 7, 2022 - 6:38 pm Reply
YonValty January 8, 2022 - 1:03 am Reply
JudyValty January 8, 2022 - 1:49 am Reply
BooValty January 8, 2022 - 1:54 am Reply
MarkValty January 8, 2022 - 10:59 am Reply
KiaValty January 8, 2022 - 11:04 am Reply
YonValty January 8, 2022 - 7:38 pm Reply
KiaValty January 8, 2022 - 11:19 pm Reply
TeoValty January 9, 2022 - 7:02 am Reply
AshValty January 9, 2022 - 9:01 am Reply
filipina model nude January 9, 2022 - 9:53 pm

No, Shadow Piece Isn’t A Section For Yu-Gi-Oh! Parody PornInstead, it sort of feels to be a mixture of different forms of porn that includes hot Asian women in loads of scenarios. big booty asians naked So, while it’s not broken, it’s weird to navigate around this site in Chinese, it’s even stranger in English.

Reply
PaulValty January 10, 2022 - 2:37 am Reply
AmyValty January 10, 2022 - 3:01 am Reply
TedValty January 10, 2022 - 2:45 pm Reply
WimValty January 10, 2022 - 3:40 pm Reply
LisaValty January 10, 2022 - 3:54 pm Reply
BooValty January 10, 2022 - 11:31 pm Reply
WimValty January 11, 2022 - 5:31 am Reply
CarlValty January 11, 2022 - 7:47 am Reply
UgoValty January 11, 2022 - 5:27 pm Reply
BooValty January 11, 2022 - 8:36 pm Reply
ZakValty January 12, 2022 - 1:03 am Reply
TeoValty January 12, 2022 - 7:57 am Reply
YonValty January 12, 2022 - 8:03 am Reply
CarlValty January 12, 2022 - 1:54 pm Reply
ZakValty January 12, 2022 - 4:56 pm Reply
AshValty January 12, 2022 - 9:45 pm Reply
LisaValty January 12, 2022 - 10:39 pm Reply
MaryValty January 13, 2022 - 9:19 am Reply
BooValty January 13, 2022 - 10:38 am Reply
UgoValty January 13, 2022 - 6:11 pm Reply
sexy nude asian chicks January 13, 2022 - 8:28 pm

European girls basically have something to learn from Asian hotties to enhance their cock sucking and fucking skills! Watch online and download Asian porn to your phone, tablet or PC for free. phat azz asian club is a porn search engine, all videos are hosted by 3rd party internet sites, we only link to them.

Reply
MaryValty January 13, 2022 - 10:00 pm Reply
AshValty January 13, 2022 - 10:08 pm Reply
H2dowardBut January 13, 2022 - 11:34 pm Reply
YonValty January 14, 2022 - 4:19 am Reply
TedValty January 14, 2022 - 6:11 pm Reply
ZakValty January 14, 2022 - 8:47 pm Reply
TeoValty January 14, 2022 - 9:22 pm Reply
MarkValty January 15, 2022 - 12:08 am Reply
TedValty January 15, 2022 - 4:14 am Reply
KiaValty January 15, 2022 - 2:33 pm Reply
AshValty January 16, 2022 - 7:01 am Reply
BooValty January 16, 2022 - 9:52 am Reply
MaryValty January 16, 2022 - 11:40 am Reply
JudyValty January 16, 2022 - 7:30 pm Reply
LisaValty January 16, 2022 - 9:21 pm Reply
YonValty January 16, 2022 - 11:50 pm Reply
WimValty January 17, 2022 - 3:34 am Reply
AmyValty January 17, 2022 - 6:11 am Reply
TeoValty January 17, 2022 - 2:30 pm Reply
UgoValty January 17, 2022 - 5:11 pm Reply
PaulValty January 17, 2022 - 9:05 pm Reply
LisaValty January 18, 2022 - 12:02 am Reply
TeoValty January 18, 2022 - 2:03 am Reply
CarlValty January 18, 2022 - 2:13 pm Reply
ZakValty January 18, 2022 - 3:28 pm Reply
PaulValty January 18, 2022 - 9:08 pm

[url=https://orderwithnorx.online/]price differin gel[/url]

Reply
WimValty January 19, 2022 - 3:20 am Reply
BooValty January 19, 2022 - 7:04 am Reply
H4dowardeloft January 19, 2022 - 12:23 pm

[url=https://gorod.top/]Город Топ[/url]

Reply
UgoValty January 19, 2022 - 1:46 pm

[url=http://bestcialisforsaleonline.quest/]tadalafil online price[/url]

Reply
MarkValty January 19, 2022 - 5:34 pm Reply
KiaValty January 19, 2022 - 9:52 pm Reply
CarlValty January 20, 2022 - 5:46 am Reply
ZakValty January 20, 2022 - 11:29 am Reply
TeoValty January 20, 2022 - 12:53 pm Reply
TedValty January 20, 2022 - 1:09 pm Reply
LisaValty January 21, 2022 - 10:43 am Reply
PaulValty January 21, 2022 - 3:56 pm Reply
MaryValty January 22, 2022 - 12:08 am Reply
KiaValty January 22, 2022 - 1:06 am Reply
YonValty January 22, 2022 - 7:19 am Reply
CarlValty January 22, 2022 - 12:50 pm Reply
UgoValty January 22, 2022 - 1:45 pm Reply
WimValty January 22, 2022 - 3:03 pm Reply
BooValty January 22, 2022 - 3:51 pm Reply
AmyValty January 22, 2022 - 4:35 pm Reply
CarlValty January 22, 2022 - 8:16 pm Reply
MarkValty January 23, 2022 - 1:23 am Reply
ZakValty January 23, 2022 - 3:47 am Reply
TeoValty January 23, 2022 - 4:37 am Reply
UgoValty January 23, 2022 - 12:27 pm Reply
LisaValty January 23, 2022 - 12:31 pm Reply
MarkValty January 23, 2022 - 1:17 pm Reply
TeoValty January 23, 2022 - 3:19 pm Reply
AshValty January 24, 2022 - 1:24 am Reply
YonValty January 24, 2022 - 5:33 am Reply
AmyValty January 24, 2022 - 6:57 am Reply
MaryValty January 24, 2022 - 9:02 am Reply
AshValty January 24, 2022 - 1:22 pm Reply
KiaValty January 24, 2022 - 5:17 pm Reply
BooValty January 24, 2022 - 5:49 pm Reply
TeoValty January 24, 2022 - 8:56 pm Reply
AshValty January 24, 2022 - 10:05 pm Reply
CarlValty January 25, 2022 - 1:51 am Reply
ZakValty January 25, 2022 - 2:56 am Reply
BooValty January 25, 2022 - 3:41 am Reply
YonValty January 25, 2022 - 4:08 am Reply
JudyValty January 25, 2022 - 6:05 am Reply
TeoValty January 25, 2022 - 1:28 pm Reply
LisaValty January 25, 2022 - 5:05 pm Reply
LisaValty January 25, 2022 - 11:11 pm Reply
ZakValty January 26, 2022 - 12:37 am Reply
JudyValty January 26, 2022 - 12:58 am Reply
PaulValty January 26, 2022 - 1:26 am Reply
PaulValty January 26, 2022 - 6:03 am Reply
UgoValty January 26, 2022 - 7:47 am Reply
BooValty January 26, 2022 - 9:08 am Reply
ZakValty January 26, 2022 - 9:44 am Reply
KiaValty January 26, 2022 - 4:05 pm Reply
BooValty January 26, 2022 - 9:31 pm Reply
MarkValty January 26, 2022 - 11:49 pm Reply
MaryValty January 27, 2022 - 11:26 am Reply
BooValty January 27, 2022 - 11:53 am Reply
LisaValty January 27, 2022 - 2:48 pm Reply
ZakValty January 27, 2022 - 3:56 pm Reply
AmyValty January 27, 2022 - 7:08 pm Reply
KiaValty January 28, 2022 - 1:40 am Reply
PaulValty January 28, 2022 - 5:57 am Reply
CarlValty January 28, 2022 - 7:12 am Reply
Sharlesgeota January 28, 2022 - 10:19 am

pretty exceptional photos!
cialis

Wonderful photos, the colour and depth of the photos are breath-taking, they attract you in as though you belong of the composition.
cialis 5 mg

What kind of camera is this? That is a really good premium quality.

comprare avanafil senza ricetta

What kind of camera is that? That is definitely a really good good quality.

Reply
AshValty January 28, 2022 - 12:23 pm Reply
UgoValty January 28, 2022 - 12:57 pm Reply
MaryValty January 28, 2022 - 1:32 pm Reply
WimValty January 28, 2022 - 4:54 pm Reply
WimValty January 28, 2022 - 10:45 pm Reply
YonValty January 28, 2022 - 11:34 pm Reply
WimValty January 29, 2022 - 4:53 am Reply
MarkValty January 29, 2022 - 8:42 am

[url=http://onlinecialismedicationrx.quest/]tadalafil 40 mg online[/url]

Reply
PaulValty January 29, 2022 - 9:41 am

[url=http://bestviagra150mgonline.monster/]viagra 25 mg order[/url]

Reply
TedValty January 29, 2022 - 12:46 pm Reply
YonValty January 29, 2022 - 3:24 pm Reply
LisaValty January 29, 2022 - 5:01 pm Reply
AmyValty January 30, 2022 - 12:55 am Reply
BooValty January 30, 2022 - 1:14 am Reply
KiaValty January 30, 2022 - 1:50 am Reply
JudyValty January 30, 2022 - 5:09 am Reply
UgoValty January 30, 2022 - 6:22 am Reply
ZakValty January 30, 2022 - 10:15 am Reply
CarlValty January 30, 2022 - 3:26 pm Reply
MaryValty January 30, 2022 - 6:35 pm Reply
KiaValty January 30, 2022 - 7:04 pm Reply
BrandonWer January 30, 2022 - 7:55 pm

Your pics look terrific !!!
cialis 5 mg
cialis
cialis
avanafil prezzo

Reply
WimValty January 30, 2022 - 10:23 pm Reply
JudyValty January 30, 2022 - 11:24 pm Reply
MarkValty January 31, 2022 - 5:02 am Reply
ZakValty January 31, 2022 - 7:30 am Reply
WalterInfom January 31, 2022 - 10:00 am

Права на погрузчик необходимы документ если требуется выполнять работы на одноименной технике, такой документ заветная карточка для многих и связанно это с высокооплачиваемой работой на погрузчиках. Предлагаем оформить данный документ с prava112 и забыть о сложных процедурах. Стоимость от 18000 рублей, зависит от выбранных категорий при минимальном сроке оформления, всего в несколько дней. Покупайте права на погрузчик у нас и гарантированно вы останетесь довольны.
https://www.sitebs.ru/blogs/75184.html
http://skodarapidclub.ru/forum/showthread.php?p=599922#post599922
https://teletype.in/@tegroioio/gO2KD6Nfefo
https://www.colors.life/post/1618998/
http://sportandpolitics.ukrbb.net/viewtopic.php?f=24&t=3100

Reply
UgoValty January 31, 2022 - 11:07 am Reply
AngeloDib January 31, 2022 - 11:46 am

Купите права на разметочную машину в самой надежной компании права 112, документ будет оформлен в кратчайший срок , по низкой рыночной стоимости и при этом не придется бегать и сдавать экзамены. С фирмой права112 сделать права на управление разметочной машиной проще некуда
http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137240
http://vrn.best-city.ru/forum/thread540034695/
https://www.wikistroi.ru/doska/saity/prava-dlya-upravleniya-razmetochnoi-mashinoi-i-ostalnoi-spectehnikoi/view
http://aqvakr.forum24.ru/?1-3-0-00000327-000-0-0-1642919966
http://fotokto.ru/blogs/udostoverenie-dlya-upravleniya-razmetochnoi-mashinoi-i-prochei-spectehnikoi-49935.html

Reply
BooValty January 31, 2022 - 2:57 pm Reply
MaryValty January 31, 2022 - 4:36 pm Reply
Stanleysot January 31, 2022 - 6:29 pm

Покупая права на асфальтоукладчик в компании права112, клиент получает сервис срочного оформления документа, где потребуется прислать документы через интернет, оплатить аванс и дождаться выполнения заказа. Кстати сказать права на асфальтоукладчик оформляются в кратчайшие сроки и будут готовы всего через несколько дней. Prava112 твои права на асфальтоукладчик всего за несколько дней.
http://www.ecoindustry.ru/user/sfaltukladc/gb.html
http://mockwa.com/forum/thread-113492/
http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=137170
http://moskwa.moibb.ru/viewtopic.php?f=2&t=249
http://sportandpolitics.ukrbb.net/viewtopic.php?f=24&t=3074

Reply
Stanleysot January 31, 2022 - 8:41 pm

Покупая права на асфальтоукладчик в компании права112, клиент получает сервис срочного оформления документа, где потребуется прислать документы через интернет, оплатить аванс и дождаться выполнения заказа. Кстати сказать права на асфальтоукладчик оформляются в кратчайшие сроки и будут готовы всего через несколько дней. Prava112 твои права на асфальтоукладчик всего за несколько дней.
https://ttpsleyru.livejournal.com/10923.html
https://www.evernote.com/shard/s454/sh/bade717c-76f2-08ae-ac01-2d01144f47e3/21c2bf00622ecb6fc119eed883754b45
https://salda.ws/meet/notes.php?id=8744
https://www.wikistroi.ru/doska/saity/zakazyvaite-udostoverenie-mashinista-asfaltoukladchika-na-proverennom-internet-servise/view
https://chrstms.ru/club/user/340/blog/5745/

Reply
KiaValty February 1, 2022 - 12:52 am

[url=https://bestcialis20online.quest/]tadalafil 5 mg mexico[/url]

Reply
AshValty February 1, 2022 - 1:19 am Reply
UgoValty February 1, 2022 - 4:08 am Reply
MaryValty February 1, 2022 - 4:12 am Reply
CarlValty February 1, 2022 - 7:55 am Reply
UgoValty February 1, 2022 - 2:03 pm Reply
WimValty February 1, 2022 - 3:43 pm Reply
TeoValty February 1, 2022 - 8:50 pm Reply
AshValty February 1, 2022 - 9:05 pm Reply
JudyValty February 1, 2022 - 10:35 pm Reply
TedValty February 2, 2022 - 12:08 am Reply
LisaValty February 2, 2022 - 7:14 am Reply
JudyValty February 2, 2022 - 11:43 am

[url=http://ivermectinrtabs.online/]ivermectin tablet 1mg[/url]

Reply
AshValty February 2, 2022 - 5:00 pm Reply
UgoValty February 2, 2022 - 5:13 pm Reply
TedValty February 2, 2022 - 5:26 pm Reply
AmyValty February 2, 2022 - 5:48 pm Reply
AmyValty February 2, 2022 - 10:25 pm Reply
BooValty February 2, 2022 - 11:47 pm Reply
ZakValty February 3, 2022 - 7:43 am Reply
KiaValty February 3, 2022 - 8:14 am Reply
TedValty February 3, 2022 - 3:56 pm Reply
YonValty February 3, 2022 - 4:22 pm Reply
UgoValty February 3, 2022 - 11:39 pm Reply
BooValty February 4, 2022 - 12:46 am

[url=http://onlinecialis20mgbestprice.monster/]cheapest price for generic cialis[/url]

Reply
MarkValty February 4, 2022 - 1:44 am

[url=https://onlinecialistabletswithoutprescription.monster/]cialis for daily use canadian pharmacy[/url]

Reply
JasonValty February 4, 2022 - 2:07 am

[url=http://buyinggenericcialistabs.monster/]order cialis daily[/url] [url=http://orderviagrawithoutrx.monster/]where can i buy generic viagra online safely[/url] [url=http://cialistabletshop.monster/]tadalafil 5mg[/url] [url=http://onlineviagra50.monster/]can i buy viagra over the counter in mexico[/url] [url=http://viagracheaptabsonlinepharmacy.monster/]viagra price comparison usa[/url] [url=http://sildenafilcitrategenericviagra.online/]viagra from canada prices[/url] [url=http://tadalafilhtabs.online/]buy cialis in nz[/url] [url=http://cheapcialistabletsorderonline.online/]100 mg tadalafil[/url] [url=http://viagracheapshop.online/]order sildenafil from india[/url] [url=http://onlinecialis5bestprice.monster/]cialis brand name in india[/url]

Reply
TeoValty February 4, 2022 - 2:42 am

[url=https://orderviagramedicinewithnoprescription.monster/]buy sildenafil online paypal[/url]

Reply
AmyValty February 4, 2022 - 2:45 am Reply
LisaValty February 4, 2022 - 4:14 am Reply
TeoValty February 4, 2022 - 9:30 am Reply
AshValty February 4, 2022 - 11:42 pm Reply
WimValty February 5, 2022 - 2:05 am Reply
UgoValty February 5, 2022 - 5:48 am Reply
CarlValty February 5, 2022 - 6:41 am Reply
LisaValty February 5, 2022 - 9:57 am Reply
PaulValty February 5, 2022 - 10:24 am Reply
WimValty February 5, 2022 - 6:53 pm Reply
AmyValty February 5, 2022 - 11:07 pm Reply
TedValty February 6, 2022 - 1:27 am Reply
PaulValty February 6, 2022 - 4:07 am Reply
sttanleysot February 6, 2022 - 9:21 am

On-prava предлагает купить права на трамвай по одним из лучших цен на рынке оформления документов. Права на трамвай это документ который приносит обладателю хорошую работу , отличную заработную плату и великолепный соцпакет, не удивительно что обладать таким документом хотят многие, но в связи с препонами получить могут лишь единицы. С фирмой он-права вы будите с заветным документом уже через несколько дней. Обращайтесь за правами на трамвай.
http://odessaflower.ukrbb.net/viewtopic.php?f=67&t=12661

Reply
JasonValty February 6, 2022 - 9:36 am

[url=http://cialisonlinegeneric.monster/]buy cialis europe[/url] [url=http://viagra50mgnorx.monster/]buy cheap viagra online from india[/url] [url=http://cheapviagra50mgcost.quest/]360 viagra[/url] [url=http://buybestcialistabletonline.quest/]megalis 20 tablet for female[/url] [url=http://buyingcialistabletsonline.quest/]tadalafil online[/url] [url=http://viagrapillwithoutprescription.monster/]buy viagra discount[/url] [url=http://viagrabesttabsforsaleonline.monster/]viagra tablets for men[/url] [url=http://cheapviagramedicationsale.monster/]viagra medicine[/url] [url=http://bestcialisdrugnorx.quest/]how can i get cheap cialis[/url] [url=http://bestviagradrugsale.monster/]where to buy generic viagra online[/url]

Reply
KiaValty February 6, 2022 - 9:44 am

[url=http://viagragtabs.online/]discount pharmacy sildenafil[/url]

Reply
ZakValty February 6, 2022 - 10:44 am Reply
JudyValty February 6, 2022 - 12:11 pm Reply
KiaValty February 6, 2022 - 2:11 pm Reply
KiaValty February 6, 2022 - 2:43 pm Reply
TedValty February 6, 2022 - 6:45 pm Reply
PaulValty February 6, 2022 - 7:03 pm Reply
MarkValty February 6, 2022 - 8:06 pm Reply
MaryValty February 6, 2022 - 10:46 pm Reply
JudyValty February 7, 2022 - 5:59 am Reply
LisaValty February 7, 2022 - 7:08 am Reply
UgoValty February 7, 2022 - 7:31 am Reply
ZakValty February 7, 2022 - 8:19 am Reply
MarkValty February 7, 2022 - 7:48 pm Reply
Michaeltow February 7, 2022 - 10:01 pm

день почты
праздник 28 августа

филипп киркоров сколько лет
какой сегодня праздник в

22 июня
27 августа какой праздник

сегодня какой день праздник
28 ноября

Reply
AmyValty February 7, 2022 - 11:35 pm Reply
ZakValty February 8, 2022 - 12:05 am Reply
YonValty February 8, 2022 - 12:14 am Reply
JudyValty February 8, 2022 - 12:22 am Reply
WimValty February 8, 2022 - 1:12 am Reply
UgoValty February 8, 2022 - 7:00 am Reply
LisaValty February 8, 2022 - 7:35 am Reply
AlanValty February 8, 2022 - 8:59 am

[url=http://viagrartabs.com/]sildenafil 100mg sale[/url] [url=http://baclofen.online/]baclofen tablet[/url] [url=http://cleocin.live/]clindamycin penicillin[/url] [url=http://clopidogrel.quest/]plavix over the counter[/url] [url=http://tadacip.monster/]buy tadacip tablets online[/url] [url=http://tizanidine.online/]brand name tizanidine[/url] [url=http://neurontin.today/]gabapentin brand name[/url] [url=http://trimox.quest/]amoxicillin medicine over the counter[/url] [url=http://tetracycline.online/]costs of tetracycline[/url] [url=http://motilium.quest/]buy motilium tablets[/url]

Reply
WimValty February 8, 2022 - 10:36 am

[url=https://ivermectined.com/]ivermectin price canada[/url]

Reply
TeoValty February 8, 2022 - 4:31 pm Reply
TedValty February 8, 2022 - 4:47 pm Reply
ZakValty February 9, 2022 - 2:48 am Reply
PaulValty February 9, 2022 - 10:29 am Reply
AmyValty February 9, 2022 - 12:06 pm Reply
YonValty February 9, 2022 - 12:47 pm Reply
TedValty February 9, 2022 - 3:01 pm Reply
WimValty February 9, 2022 - 4:12 pm Reply
JudyValty February 9, 2022 - 8:08 pm Reply
LisaValty February 9, 2022 - 11:49 pm Reply
EyeValty February 10, 2022 - 8:05 am Reply
CarlValty February 10, 2022 - 8:16 am Reply
UgoValty February 10, 2022 - 12:00 pm Reply
MarkValty February 10, 2022 - 1:54 pm Reply
AlanValty February 10, 2022 - 2:33 pm Reply
AmyValty February 10, 2022 - 5:47 pm Reply
TeoValty February 10, 2022 - 8:35 pm Reply
YonValty February 10, 2022 - 9:46 pm Reply
TeoValty February 10, 2022 - 10:53 pm Reply
MaryValty February 10, 2022 - 11:15 pm Reply
UgoValty February 10, 2022 - 11:17 pm Reply
UgoValty February 10, 2022 - 11:19 pm Reply
EyeValty February 11, 2022 - 6:16 am Reply
LisaValty February 11, 2022 - 7:05 am Reply
AshValty February 11, 2022 - 9:18 am Reply
CarlValty February 11, 2022 - 10:30 am Reply
WimValty February 11, 2022 - 1:15 pm Reply
CarlValty February 11, 2022 - 2:00 pm Reply
MaryValty February 11, 2022 - 2:15 pm Reply
KiaValty February 11, 2022 - 2:49 pm Reply
LisaValty February 11, 2022 - 3:55 pm Reply
KiaValty February 11, 2022 - 10:07 pm Reply
MarkValty February 11, 2022 - 10:08 pm Reply
AshValty February 12, 2022 - 12:19 am Reply
BooValty February 12, 2022 - 3:32 am Reply
JudyValty February 12, 2022 - 5:02 am Reply
MaryValty February 12, 2022 - 6:04 am Reply
DenValty February 12, 2022 - 10:05 am Reply
JasonValty February 12, 2022 - 12:26 pm Reply
MaryValty February 12, 2022 - 3:30 pm Reply
BooValty February 12, 2022 - 4:44 pm Reply
ZakValty February 12, 2022 - 9:12 pm Reply
AmyValty February 13, 2022 - 4:47 am Reply
CarlValty February 13, 2022 - 7:01 am Reply
AmyValty February 13, 2022 - 12:37 pm Reply
AshValty February 13, 2022 - 2:35 pm Reply
MaryValty February 13, 2022 - 4:57 pm Reply
YonValty February 13, 2022 - 8:18 pm Reply
WimValty February 13, 2022 - 8:31 pm Reply
JasonValty February 13, 2022 - 10:16 pm Reply
DenValty February 13, 2022 - 10:17 pm Reply
TedValty February 13, 2022 - 10:55 pm Reply
PaulValty February 14, 2022 - 3:08 am Reply
JudyValty February 14, 2022 - 3:24 am Reply
WimValty February 14, 2022 - 3:59 am Reply
ZakValty February 14, 2022 - 4:04 am Reply
ZakValty February 14, 2022 - 4:30 am Reply
TeoValty February 14, 2022 - 5:29 am Reply
CarlValty February 14, 2022 - 5:50 am Reply
MaryValty February 14, 2022 - 6:38 am Reply
AlanValty February 14, 2022 - 3:46 pm Reply
togelpengeluaran February 14, 2022 - 5:31 pm

you will need support or suggestions, write me privately.
I interested in your implementation/use case.
the best kera4d
Togel2win

Reply