Home कथा कर्नाळा खिंड

कर्नाळा खिंड

by Patiljee
765 views

तुम्हीं आम्ही सर्वच स्वामींचे भक्त आहोत. आपण स्वामींना मानतो पण कधी कधी अशाही घटना घडतात ज्यामुळे स्वामी खरंच आपल्यातच आहेत असा भास होतो. आज मी तुम्हाला अशाच एका प्रवासात घेऊन जाणार आहे.

माझे गाव आवरे, उरण तालुक्यात बसलेले हे सुंदर गाव, पण इथे सर्व सुख सुविधांचा अभाव असल्याने कामानिमित्त आम्हा मुलांना बाहेर पडावे लागते. असे नाही की आमच्या क्षेत्रात जॉब नाहीत पण जे जॉब आहेत त्यात कमी पगार मिळतो. अशात आम्ही मुले शहरी विभागात जॉबच्या शोधात पडतो. मला सुद्धा आताच पनवेलमध्ये जॉब मिळाला होता. चांगली कंपनी आणि चांगला पगार मिळाल्याने मी खुश होतो. पण जनरल आणि सेकण्ड शिफ्ट मध्ये काम करावे लागणार होते.

माझ्या गावापासून माझे जॉबचे ठिकाण ४० किमी होते. मध्ये येताना कर्नाळा खिंड लागत होती. खूप ऐकुन होतो की ह्या कर्णाला खिंडीत अनेक अपघात झाले आहेत. काही लोकांचे तर असेही म्हणणे होते की काही अमानवी शक्तींचा आभास रात्री तिथे जाणवतो. पण मला ह्या गोष्टीवर मुळीच विश्वास नव्हता. कारण आपले जग बदलत चालले आहे. देश विज्ञानात प्रगती करतोय आणि अजुन आपण भूत प्रेत ह्या अंधश्रद्धा पाळून आहोत. पण तरीही मला त्या खिंडीतून प्रवास करावा लागणार होता कारण माझ्या घरी येण्यासाठी तोच एक मार्ग होता.

ऑफिसमध्ये पहिला आठवडा जनरल शिफ्ट असल्याने छान गेला,. सर्वांशी चांगली ओळख झाली. पण दुसऱ्या आठवड्यात माझी सेकंड शिफ्ट लावण्यात आली. सोमवारी माझी सेकंड शिफ्ट ११ वाजता संपली आणि मी बाईकला किक दिली आणि घरचा रस्ता धरला. काही वेळात मी कर्नाळा खिंड गाठली. पहिल्यापासून या खिंडीत जे काय घडले होते ते ऐकुन होतो आणि आज त्या खिंडीत पोचल्यावर मला त्या भयानक गोष्टींची आठवण झाली. अजुन तस काही दिसलं नव्हतं पण तरी मनात असंख्य विचार तर होते पण ते विचार स्वतःवर हावी करून घेत नव्हतो. रस्त्यावर एकही गाडी दिसत नव्हती. जशी स्मशान शांतता पसरली होती, आणि हीच शांतता मला अजुन घाबरवत होती. विचार केला काही नाही होणार म्हणून गाडी चालूच ठेवली.

थंडगार वातावरण सुरू झाले. मला नवल वाटले की हा मे महिना आणि अतिशय उष्णतेचा महिना तरीसुध्दा एवढी थंडी कशी? खिंडीत थोडीफार थंडी नेहमीच असते कारण इथे अनेक झाडे झुडपे आहेत पण आज थंडी थोडी जास्तच जाणवत होती. अचानक येणारा वारा माझ्या गाडीचा वेग कमी करत होता, इतकी त्या वाऱ्याची तीव्रता होती. मधेच झुडुपात तून किर्र असा कर्कश आवाज कानी पडत होता, वाटलं पाखरं वैगेरे असतील, पण अचानक कोणी तरी रडतोय असा आवाज यायला लागला आणि मला इतक्या थंडीत ही मला घाम फुटला.

पण आता मात्र मला थोडी भीती वाटायला लागली होती. पण तरीही मी मनावर ताबा ठेऊन गाडी चालवत होतो. तो रडण्याचा आवाज कानाचे दडे बसवत होता. अचानक माझी गाडी एका वळणावर बंद पडली जे व्हायला नको तेच नेमके झाले. मी खूप घाबरुन गेलो होतो कारण गाडी घेऊन एक महिनाच झाला होता आणि असे बंद होणे शक्यच नव्हते. रडण्याचा आवाज बंद झाला आणि भयाण शांतता पसरली होती. जणू कुणी येणार आहे असेच वाटतं होते. माझ्या काळजात जोरजोरात धडधडायला लागले होते अखेर एक दोन किक मारल्यावर गाडी स्टार्ट झाली. गाडी पुढे चालू लागली तसा मी स्वामींचा नाव घेतले आणि पुढे निघालो पण हे काय मला माझी गाडी जड वाटू लागली असे वाटत होते की कोणीतरी मागच्या सिटवर बसलेय. पण पाठीमागे बघायची हिंमत नव्हती. काय करावं कळत नव्हतं कारण मला समजलं की कोणीतरी नक्की पाठच्या सिटवर बसले आहे. इतक्यात मला स्वामींचे बोल आठवले भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि त्या क्षणापासून मी जितक्या जोरात होईल तितक्या जोरात स्वामी समर्थांचा नामस्मरण करायला लागलो

पण मला कळून चुकले होते की माझ्या आयुष्यतील हा शेवटचा दिवस असणार आहे. हे सर्व मी जवळून अनुभवत होतो. माझा स्वामी समर्थांचा धावा चालूच होता थोडे पुढे गेलो एक ४० ते ५० वयोगटतील इसम उभा होता. त्याची शरीरयष्टी इतकी तेजस्वी होती की मला त्या व्यक्तीकडे बघितल्यावर कसलेच भान राहिले नाही ती व्यक्ती पुढूनच हातवारे करत माझ्याकडे लिफ्ट मागत होता. आधीच मी खूप घाबरलो होतो त्यामुळे मनात असेच वाटत होते की ही समोर असलेली व्यक्ती सुद्धा कुणी अमानवी शक्ती असेल पण तरीही मी त्याला गाडी थांबवली आणि मागे बसवले. का माहीत नाही पण गाडी अचानक थांबली आणि ती व्यक्ती मागच्या सिटवर बसली तरीही माझे नामस्मरण चालूच होते. त्या व्यक्तीने मला विचारले तुम्ही कोणाचे नामस्मरण करता आहात. मी बोलो स्वामींचे त्यावर ती व्यक्ती म्हणाली खरंच इतका विश्वास आहे का तुमचा की तुमचे स्वामी या वेळीही तुमची मदत करण्यासाठी येतील. मी म्हणलो हो माझा विश्वास आहे त्यांनी नेहमीच मला साथ दिली आहे आणि आजही देतील.

ती व्यक्ती म्हणाली मी इथेच कर्नाळा अभय अरण्यात काम करतो. सेकण्ड शिफ्ट होती म्हणून आता निघालो. एवढ्या रात्री कुठे गेला होता तुम्ही? मला थोडा का होईना पण धीर आला होता. मी सांगितले की मी आताच कामावर रुजू झालोय आणि माझीही सेकंड शिफ्ट होती. त्या छोट्याश्या प्रवासात त्या माणसाने माझ्याशी गप्पा मारत मारत माझे लक्ष दुसरीकडे वळविले. मनात जी भीती होती ती किंचीत त्या माणसाच्या सोबतीने गायब झाली होती.

आता कर्नाळा खिंड संपून गाव लागलं होतं. मी त्या इसमाला विचारले तुम्हाला कुठे सोडू? तेव्हा ते म्हटले की पुढे जे तारा गाव आहे ना तिथे थांबवा मला. मी त्यांना तिथे उतरवले आणि त्यांचे मनापासून आभार मानले तेव्हा त्यांच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. तेव्हा मला त्या शब्दाचा काहीच अर्थ लागला नाही. काही कळले नाही म्हणून मी गाडी स्टार्ट करायला पुढे पाहिले नंतर माझ्या लक्षात आले की त्या भयाण रात्रीत चिटपाखरू नसताना ती व्यक्ती तिथे कशी? म्हणून मी परत मागे वळून पाहिले तर ती व्यक्ती गायब होती.

पण मला कळून चुकले होते की ते स्वामी होते. ज्यांनी ह्या अमानवी शक्ती पासून माझा जीव वाचवला. माझी आई स्वामींना खूप मनापासून मानते. तिच्याच भक्तीचे हे फळ होते. तेव्हा मला स्वामींच्या अघात शक्तिंचे आकलन झाले होते. कधी कधी खरंच हा सुद्धा भास होतो की खरंच ती कुणी व्यक्ती असेल, स्वामी नसतील पण स्वामी आहेत आणि त्याचा परिचय तुम्हा आम्हाला कधी ना कधी नक्कीच झाला असेल. माझ्यासोबत घडलेला हा प्रसंग मला नेहमी स्वामींची आठवण करून देईल. तेव्हा पासून माझ्या मुखात नेहमीच श्री स्वामी समर्थ नामाचा जप असतो.

लेखक : पाटीलजी आवरे उरण, रायगड

ह्या पण Horror कथा वाचा.

Related Articles

62 comments

एक स्त्री दोन नवरे » Readkatha November 20, 2021 - 5:37 pm

[…] कर्नाळा खिंड […]

Reply
Jdywnl March 14, 2022 - 3:15 pm

buy generic pregabalin 75mg – buy lyrica 75mg pills lyrica without prescription

Reply
Amlvct March 15, 2022 - 11:06 pm

clomid 50mg generic – clomid 100mg oral buy zyrtec without prescription

Reply
Ykfhrb March 17, 2022 - 4:48 am

desloratadine drug – order loratadine 10mg generic cheap aristocort 10mg

Reply
Ccngja March 18, 2022 - 4:56 am

cytotec brand – order prednisolone 5mg order synthroid

Reply
Gnkanr March 19, 2022 - 8:57 am

sildenafil 50mg over the counter – sildenafil us buy neurontin pill

Reply
Kxogdz March 20, 2022 - 7:52 am

cialis for daily use – cialis tablet order cenforce 50mg for sale

Reply
Phlohy March 21, 2022 - 6:58 am

buy diltiazem 180mg pill – purchase diltiazem generic acyclovir 400mg without prescription

Reply
Daivec March 22, 2022 - 6:22 am

atarax 10mg without prescription – buy generic crestor 10mg buy crestor online

Reply
Wgjjty March 23, 2022 - 11:19 pm

buy zetia sale – ezetimibe uk citalopram 40mg for sale

Reply
Xyrqxs March 24, 2022 - 11:02 pm

buy sildenafil for sale – flexeril canada buy flexeril for sale

Reply
Ftyrgj March 25, 2022 - 7:57 pm

viagra in usa – viagra 200mg price cialis 20mg cheap

Reply
tinyurl.com March 26, 2022 - 5:57 am

I’m extremely impressed with your writing skills and also with the
layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it’s rare
to see a great blog like this one today.

Reply
Veuihi March 26, 2022 - 3:43 pm

buy toradol sale – ozobax oral baclofen 25mg canada

Reply
Wpjdtm March 27, 2022 - 12:25 pm

colchicine 0.5mg for sale – order inderal 10mg online strattera 10mg canada

Reply
tinyurl.com March 27, 2022 - 10:32 pm

Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I
clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
well I’m not writing all that over again. Anyways, just
wanted to say great blog!

Reply
Xcpyxm March 28, 2022 - 10:20 am

viagra medication – buy clopidogrel 75mg generic brand clopidogrel 150mg

Reply
Vcxnai March 30, 2022 - 3:51 am

order sildenafil 150mg pill – viagra 50mg over the counter viagra 150mg pill

Reply
Qrqpgf March 31, 2022 - 5:48 am

order nexium pills – esomeprazole 20mg cost promethazine sale

Reply
Ckgabs April 1, 2022 - 4:46 am

order cialis 20mg without prescription – Canadian generic cialis cialis otc

Reply
tinyurl.com April 1, 2022 - 10:24 pm

I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I’ll check back later and see if the problem still exists.

Reply
Yvzdof April 2, 2022 - 3:21 am

order provigil 100mg generic – online ed medications ed pills gnc

Reply
cheap flights booking April 2, 2022 - 4:27 pm

Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog site?
The account aided me a applicable deal. I had been a little
bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea

Reply
Youijf April 3, 2022 - 2:37 am

order isotretinoin 10mg online cheap – accutane for sale order azithromycin 250mg online cheap

Reply
cheapest international airline tickets possible April 3, 2022 - 12:02 pm

Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.
I must say that you’ve done a fantastic job with this.
Also, the blog loads very quick for me on Opera. Exceptional Blog!

Reply
air ticket April 3, 2022 - 6:34 pm

Great weblog here! Also your site rather a lot up fast!
What host are you using? Can I am getting your associate hyperlink in your host?
I want my site loaded up as quickly as yours lol

Reply
Xedmfh April 4, 2022 - 5:27 am

lasix oral – order viagra 150mg pill sildenafil online

Reply
flight tickets April 4, 2022 - 8:43 pm

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it
helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

Reply
Jpcggs April 5, 2022 - 10:02 am

tadalafil 40mg cost – order tadalafil viagra 150mg for sale

Reply
how to book cheap flights April 5, 2022 - 2:56 pm

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
website, how could i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright
clear concept

Reply
best way to book flights April 5, 2022 - 10:08 pm

Hey! This post could not be written any better!

Reading this post reminds me of my previous room mate!

He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for
sharing!

Reply
Ikwrfq April 6, 2022 - 8:44 am

buy cialis 40mg for sale – order coumadin online coumadin cost

Reply
booking flights April 6, 2022 - 12:02 pm

I simply couldn’t depart your website before suggesting that
I actually enjoyed the standard information an individual supply to your visitors?
Is going to be back regularly in order to inspect new posts

Reply
gamefly April 7, 2022 - 2:59 am

This site truly has all the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

Reply
Eudhhw April 7, 2022 - 6:34 pm

order topamax 200mg generic – buy levaquin 250mg for sale sumatriptan 25mg pills

Reply
Njbjaa April 9, 2022 - 3:16 am

order dutasteride pill – cialis on line cost cialis 10mg

Reply
Tiycmc April 10, 2022 - 4:46 am

sildenafil 50mg tablet – viagra 100mg cost buy tadalafil 10mg for sale

Reply
gamefly April 10, 2022 - 6:25 pm

Greetings! Very useful advice within this article!
It’s the little changes that make the biggest changes.
Thanks a lot for sharing!

Reply
Dnyztx April 11, 2022 - 9:49 am

natural pills for erectile dysfunction – prednisone 5mg without prescription prednisone 5mg cheap

Reply
Ehphxk April 12, 2022 - 10:53 am

buy accutane 40mg generic – amoxicillin 500mg for sale cheap amoxicillin for sale

Reply
Zcnrxc April 13, 2022 - 3:31 pm

buy furosemide generic – buy lasix 40mg generic cheap azithromycin 250mg

Reply
Ooxpwc April 14, 2022 - 4:22 pm

purchase doxycycline online cheap – buy doxycycline 100mg pill buy aralen online

Reply
Kzbozx May 7, 2022 - 5:21 pm

buy prednisolone 5mg pill – cialis for men cost tadalafil 20mg

Reply
tinyurl.com May 10, 2022 - 12:37 am

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate
if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your
writing. Cheers!

Reply
Mwqugo May 10, 2022 - 4:41 am

order augmentin 625mg online cheap – tadalafil 5mg drug buy tadalafil 5mg online

Reply
tinyurl.com May 11, 2022 - 3:23 pm

Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid
option? There are so many choices out there that
I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Cheers!

Reply
Haytid May 12, 2022 - 4:55 pm

order bactrim 960mg online cheap – sildenafil tablets rx pharmacy online viagra

Reply
Qzmbgz May 15, 2022 - 12:41 am

order cephalexin for sale – order cephalexin 250mg pill buy erythromycin 250mg generic

Reply
http://tinyurl.com/yyuk2a4r May 16, 2022 - 3:44 pm

I have to thank you for the efforts you have put
in penning this website. I am hoping to
see the same high-grade content by you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now
😉

Reply
Bxbscs May 17, 2022 - 3:44 am

purchase fildena for sale – purchase nolvadex pills ivermectin 1 cream

Reply
Mppdzq May 18, 2022 - 3:37 pm

order budesonide online – order rhinocort online buy generic antabuse 250mg

Reply
Pbatwt May 20, 2022 - 3:05 am

order cefuroxime pill – brand ceftin 250mg tadalafil 10mg generic

Reply
Iizybe May 21, 2022 - 2:00 pm

order ampicillin 500mg without prescription – order ciprofloxacin buy tadalafil without prescription

Reply
Sbpdwo May 23, 2022 - 1:54 pm

buy amoxil 500mg – zithromax 500mg canada buy vardenafil online cheap

Reply
Pjwayl June 22, 2022 - 2:48 am

modafinil order – buy generic prednisone 10mg budesonide order online

Reply
एक स्त्री दोन नवरे - Readkatha June 22, 2022 - 3:54 pm

[…] कर्नाळा खिंड […]

Reply
Hogjft June 23, 2022 - 9:15 pm

accutane canada – amoxil medication buy tetracycline for sale

Reply
Racple June 25, 2022 - 1:53 pm

flexeril sale – cost inderal 20mg inderal 10mg us

Reply
Abeqvz June 27, 2022 - 7:22 am

generic clopidogrel 75mg – cheap clopidogrel purchase reglan generic

Reply
Unrirf June 29, 2022 - 12:20 am

losartan 25mg cheap – order cozaar 50mg online cheap buy phenergan without prescription

Reply
Fskdgo July 1, 2022 - 4:39 am

cheap levofloxacin 500mg – buy levaquin without prescription order tadalafil 10mg online cheap

Reply
Dpxkai July 2, 2022 - 6:36 pm

order tadalafil 5mg pill – purchase mobic online cheap order tamsulosin pill

Reply

Leave a Comment

Shares
error: तुम्ही कंटेंट कॉपी करू शकत नाही अन्यथा कायदेशीर कारवाई होईल